dělící čára

Horoskopy

Vyhledat čínské znamení dle data narození
dělící čára
dělící čára
Vše o dietě a snižování váhy najdete na www.nasemimi.cz
mimi bazar dělící čára

Životní číslo - součet čísel celého data narození

Toto jednoduché životní číslo není tak důležité jako číslo dne narození, jenž ovlivňuje každého jedince daleko intenzivněji a má tedy přednost. Je to číslo druhořadé.

Příklad výpočtu, např. datum narození 15. 1. 1970
(15+1) + (1+9+7+0) = 16+17 = 33, dále 3+3=6

Upozornění, vyjde-li vám v součtu číslo 11 nebo 22, jsou to již čísla konečná, neboť tato čísla se již více neredukují!

Životní číslo 1

- sklony k vůdcovství
- odvaha a inspirace
- aktivnost a tvůrčí duch
- schopnost prosadit se vlastní iniciativou

Číslo 1 dává přednost individuálnímu úspěchu, je dobré jej chválit, na druhé straně je dobré, aby i číslo 1 se naučilo naslouchat druhým.

Životní číslo 2

- snášenlivost
- laskavost
- vysoká intuice, jenž využívá při veškeré své činnosti
- nedostatek odvahy k realizaci vlastních snů a plánů

Číslo 2 očekává oddanost od svého partnera. Iniciativu při realizaci svých plánů přenechává druhým. Je třeba, aby se číslo 2 naučilo trpělivosti, diplomacii a naslouchání druhých.

Životní číslo 3

- činorodá mysl
- tvořivost a originalita
- vysoká obrazotvornost
- vyniká osobním kouzlem a vtipem

Číslo 3 spolupracuje s druhými lidmi, potřebuje však pro svou práci volnost, nesnáší nudu. Je třeba, aby se číslo 3 učilo diplomacii ve svém chování, neboť je až příliš kritické k druhým.

Životní číslo 4

- vytrvalost, houževnatost
- pořádkumilovnost a důslednost
- trpělivost
- praktičnost

Číslo 4 dosáhne pracovních úspěchů díky své vytrvalosti a systematické práci. Čeká ho úspěch po usilovné práci v pozdějším věku.

Životní číslo 5

- přístupnost ke všemu novému
- touha po cestování, změně
- vůdcovské sklony
- ambicióznost
- citlivost

Číslo 5 se vyhýbá rutině, má vysoké šance se prosadit. Potřebuje neustálý pohyb, vyhledává dobrodružství a svobodu.

Životní číslo 6

- obětavost a pomoc druhým
- nerozhodnost

Číslo 6 často bude stát před životní volbou, kde musí potlačit svoji nerozhodnost a postavit se tváři v tvář nastalé příležitosti. Rodina, partnerský vztah je základem a dopomůže k vysněnému úspěchu.

Životní číslo 7

- důležitost přátelství
- duševní práce převažuje nad fyzickou

Číslo 7 touží po realizaci vlastní osoby v kvalitním životním stylu, dokáže na sobě zapracovat při uskutečnění vytyčených plánů a cílů. Má vysoké duševní znalosti. Pro svůj život potřebuje pravé přátelství a porozumění.

Životní číslo 8

- ctižádostivost
- mnohdy nedostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy
- silné řídící schopnosti
- houževnatost a vytrvalost
- konzervativnost

Číslo 8 touží po moci a penězích, jenž dosahuje pracovitostí, silnou ctižádostivostí a vytrvalostí. Problém může občas způsobit nedostatek odvahy, jenž je k realizaci vlastních plánů a snů bezpodmínečně nutná.

Životní číslo 9

- vysoká úroveň a mentální energie
- touha po cestování spojená se získáváním zkušeností a poznáváním jiných lidí

Číslo 9 překoná všechny problémy a úskalí života, často se vydává na cestu poznání a hledání ideálu.

Životní číslo 11

- silná psychická a životní energie
- schopnost inspirace
- bere na sebe dobrovolně odpovědnost (i na úkor osobního života)
- snadno podléhá úzkosti, podrážděnosti a nervozitě

Číslo 11 je vesměs okouzlující a úspěšné. Ostatní u něho hledají oporu a uznání, což mnohdy zneužívá, jak v lásce, tak i v práci. Toto číslo vyžaduje velkou mravní sílu a samostatnost, což se mnohým nepodaří a tudíž prožívají 11 omezeně jako 2.

Životní číslo 22

- vysoký talent, génius
- nedokáže sdílet život s někým, kdo ji nemůže nebo nechce následovat (platí i pro citový vztah)

Číslo 22 je číslem výjimečnosti. Je schopno zvládat velmi složité situace, často se však nechá zaslepit hloubkou a významem svého úkolu. Nepodniká nikdy jen pro sebe, ale i pro ostatní. Jeho činy řídí inspirace a talent, jenž často dopomohou až ke značnému věhlasu. Osobní život obětuje svému dílu, někteří nezvládají jeho silné napětí a raději žijí na nižší úrovni 4.


mimi bazar dělící čára
těhotenství, porod a rodina
dělící čára
mimi bazar dělící čára

Radůzy recepty

Pěkný den - navigátor pro aktivní rodiny s malými dětmi

Outdoorové oblečení pro děti
mimi bazar dělící čára